organisatie          info/reglement                   adverteren          login

NSS INFO

NSS is op 2 mei 1983 opgericht met als doel om in verenigingsverband op een zo veilig mogelijke manier op de Noordzee te surfen.

Van 1 maart tot 1 november staat de accommodatie van NSS op het strand, slag Beukel van ’s-Gravenzande.

De accommodatie van NSS bestaat uit:

• Een kantine met bar
• Een kleedruimte
• Warme douche ruimte
• Plankenstalling
• Reddingsboot
• Zonterras
• Windmeetinstallatie
• Compressor voor het opblazen van kites
• Tuinslang voor afspoelen van spullen

Zoals u ziet heeft NSS een hoop te bieden voor haar huidige en toekomstige leden.

Omdat we de veiligheid op het water weel zo hoog mogelijk willen houden laten we niet onbeperkt nieuwe leden toe. Indien je inschrijft krijgt je spoedig reactie of je wordt toegelaten.

Indien je wordt toegelaten, zijn de volgende contributie tarieven van toepassing:

Lidmaatschap jeugd: € 35,-
Lidmaatschap senior: € 50,-
Stalling: € 75,-
Tarieven zijn per jaar en jeugd is tot 16 jaar.
De contributie kan betaald worden op NL51ABNA0449755177 van de ABN/AMRO-bank t.n.v. NorthSeaSurfing. Dezelfde rekening wordt gebruikt om het dranksaldo te verhogen.Klik hier voor de algemene kiteregels.

Klik hier als je wilt inschrijven

Huisregels North Sea Surfing ’s-Gravenzande

Kantine: De kantine is de ontmoetingsplaats van alle leden en eventuele toeschouwers.
* Consumpties: Via een aparte drankrekening kunnen de leden gebruik
maken van gekoelde dranken, koffie en snoepgoed. Vooraf dient er wel
van te voren geld gestort te worden op deze rekening. Gedurende het seizoen
zal de balans bij gehouden worden en gepubliceerd worden in het clubhuis
* Schoonhouden: Voordat het laatste lid de accommodatie verlaat, dient hij/zij
deze schoon achter te laten.
*Zonneterras: Boven de botencontainer en voor de plankenstalling bevindt
zich het zonneterras met windscherm. Waar het voor, tussen en na het surfen
*Sleutel: Ieder surfend lid kan na 1 jaar lidmaatschap een sleutel á 25 Euro (borgsom)van de surfaccommodatie krijgen, mits hij of zij ook een plankenstalling huurt.
*Afsluiten: het lid dat als laatste de accommodatie verlaat is, verantwoordelijk
voor het afsluiten van de accommodatie (terrasdeur, kantine, planken- en
botenstalling)

Kleedruimte: De kleedruimte bevindt zich achter de kantine waar u zich voor en na
het surfen kunt verkleden. Tevens bezit NSS een toilet en een douche faciliteit.
*Natte surfpakken, zwemvesten, handdoeken en trapezes mogen niet
achterblijven in de kleedruimte van NSS.
*Droge surfspullen: Droge surfspullen mag men eventueel achterlaten op de
surfplank of kite in de stalling
*Schoonhouden: Ook de kleedruimte van NSS dient na gebruik schoon
achtergelaten te worden.

Veiligheid: NSS is opgericht om het veilig surfen op de Noordzee te bevorderen.
*Surfen: Er mag uitsluitend gesurft worden met minimaal 2 personen.
*Vlag: Voordat men gaat surfen dient men eerst de vlag te hijsen.
De persoon die als laatst de accommodatie verlaat, dient de vlag binnen te
halen. De functie van de vlag is om kenbaar te maken dat er iemand op de
surfaccommodatie aanwezig is.
*Omdezelfde reden moet ook het surfalarm aangezet worden zodra je op het water gaat.
*Telefoon: In de kantine van NSS bevindt zich een telefoon met daarbij een
lijst met telefoonnummers die men kan gebruiken in noodsituaties.
*Zwemvest: Er mag alleen gesurft worden met zwemvest met voldoende
drijfvermogen.
*EHBO : Er is een EHBO doos in de kantine aanwezig.
*Verzekering: Ieder lid wordt aangeraden om een surfverzekering af te
sluiten. NSS is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt tijdens en
en na het surfen.

Reddingsboot: NSS is in het bezit van een degelijke reddingsboot welke op het strand
gestationeerd is.
* Bevoegd: De reddingsboot mag alleen bestuurd worden door daartoe bevoegde leden.
*Examen: Ieder lid heeft de mogelijkheid om zijn vaarbevoegdheid bij
NSS te halen, na het afleggen van een examen.
*Boot: De boot mag alleen gebruikt worden voor reddingsoperaties en niet voor pleziervaren.

Stalling: NSS biedt de mogelijkheid om uw plank of kite en de accessoires
in de daartoe aanwezige ruimte op te slaan
*Schoonhouden: De stalling dient schoon te blijven
*Stallingsplaats: De stallingsplaats word toegewezen door de stallingsbaas.
*Diefstal:NSS is niet verantwoordelijk voor de eventuele diefstal van uw
surfspullen. U dient hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Commissies: NSS is een gezellige en gemoedelijke vereniging met diverse commissies
* Bestuur: Het bestuur komt zón 5 maal per jaar bij elkaar om problemen
op te lossen of veranderingen door te voeren. Ook financiële dingen worden besproken.
*NSS-Actief: NSS-Actief organiseert diverse festiviteiten (feesten, barbecue, opendagen, etc)
*Redactie: De redactie verzorgt het clubblad

Lidmaatschap + Stalling: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar.


Wij hebben geprobeerd u beknopt informatie te verstrekken over het reilen en zeilen van surfvereniging North Sea Surfing ’s-Gravenzande.

Indien u nog meer informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met één van de bestuursleden vermeld voorin dit infokrantje of op de website www.northseasurfing.nl.

Wij hopen dat u een prettige en sportieve surftijd bij NSS mag beleven.

Het bestuur

Inschrijven

Indien je lid wil worden van surfverenging North Sea Surfing 's-Gravenzande kan je door op
onderstaand icoon te klikken het inschrijfformulier downloaden. Vul dit formulier compleet in
en stuur het met een recente pasfoto's op naar Wolter van Dijk (adres bij bestuur).
Het sturen van een digitale pasfoto heeft de voorkeur.Algemene kiteregels

-Algemene richtlijnen voor veilig kitesurfen-

• De Vlieger moet op het water blijven drijven.
• De kitesurfeenheid dient uitgerust te zijn met een ontkoppelsysteem
• De Vlieger de intentie hebben om zonder hulp van een derden vanuit het water herstartbaar te zijn.
• De Kitesurfeenheid mag geen gevaar opleveren voor derden en de
Kitesurfer zelf. Dat wil zeggen:
• De Kitesurfeenheid mag niet in de buurt komen van hoogspanningsleidingen.
• De Vlieger moet gecontroleerd opgelaten en neergelaten kunnen worden, liefst met hulp van een vriend. Dit betekent dat er voldoende ruimte moet zijn. Indien er op het land niet voldoende ruimte is, moet oplaten en neerlaten van de Vlieger vanuit het water overwogen worden.
• Hou voldoende afstand (anderhalf maal de lengten van de lijnen) van mensen en dieren op het land en van zwemmers, surfers en andere watersporters in het water.
• Indien het Stuursysteem losgelaten wordt, mag het Stuursysteem, de Lijnen of de Vlieger geen gevaar opleveren voor derden.
• Het Kitesurfboard moet aan de Kitesurfer verbonden zijn zodat het Kitesurfboard niet zelfstandig weg kan drijven. Voor de kitesurfer betekent het board de veiligheid om terug te kunnen peddelen.
• Kitesurfers dienen op de hoogte te zijn van lokale getijden en stromingen.
• Ga nooit Kitesurfen bij aflandige wind.
• De regels uit het vaarreglement voor pleziervaart dienen opgevolgd te worden. Wettelijk gezien kan de kitesurfer als een windsurfer met een
vliegend zeil gezien worden.
• Lokale regels, bijvoorbeeld over waar wel en niet ge-kitesurfd mag worden en wanneer, dienen te worden opgevolgd.
• Laadt geen kite lijnen uitgerold liggen indien je ze niet gebruikt.
• Zorg ervoor dat de vlieger niet uit zichzelf kan wegwaaien door er voldoende zand of iets anders met voldoende gewicht er op te leggen.

-Richtlijnen voor de uitrusting-

• Start geen lekke of niet voldoende opgeblazen vlieger. Waarom? Een te slappe of lekke vlieger reageert trager en is moeilijker te controleren en is bijna niet van het water te herstarten.
• Controleer voor het starten uitgebreid de toming van de vlieger. Waarom? Als de toom niet goed zit is de vlieger moeilijk tot niet te sturen of niet te "depoweren". Er dan pas achter komen, is gewoon te laat.
• Controleer voor het starten uitgebreid de lijnen op knopen en slijtage. Waarom? Als er een knoop in de lijn zit is het bijna zeker dat de lijn hierop zal breken. Zorg dat je zeker weet dat de lijnen goed vast zitten.
• Gebruik korten lijnen om te leren vliegeren. Waarom? Lange lijnen betekent dat je ten eerste veel meer ruimte in beslag neemt. Tevens zorgen lange lijnen ervoor dat de vlieger hele lange banen kan gaan maken, waardoor de krachten veel langer blijven doorwerken.
• Gebruik altijd een 4-6 mm lijn van minimaal drie meter vanaf het stuursysteem. Waarom? Dit is voor de veiligheid voor zowel jezelf als voor je mede watergebruikers.
• Zorg altijd voor een goed wetsuite. Waarom? Het is de bescherming bij de beoefening van deze sport en het is de enige bescherming tegen onderkoeling.
• Laat niet even een derden zonder deugdelijke begeleiding de sport uitproberen.

-Richtlijnen voor het oplaten van een kitesurf vlieger-

• Zorg voor voldoende afstand ten opzichte van mens, dier en materiële goederen.
• Zorg dat je zelf voldoende ruimte hebt om de kracht van de vlieger op te vangen. Waarom? Bij de start van een vlieger neemt de kracht even heel erg toe. Vaak wordt je gecontroleerd vooruit getrokken.
• Laat je vlieger nooit startklaar alleen achter. Waarom? Een windvlaag kan de vlieger doen wegwaaien.
• Bind je plank pas aan je been nadat je de vlieger gecontroleerd boven je hoofd in de lucht(neutrale positie) hebt staan. Waarom? Een plank kan blijven hangen terwijl jij door de vlieger voorwaards wordt getrokken. In het water is dit een ander verhaal.
• Bestudeer goed hoe de wind is en wat de voorspellingen zijn voor de regio.

-Richtlijnen voor het landen van een kitesurf vlieger-


• Landt de vlieger het liefst met de hulp van een 'kundig' iemand. Waarom? Deze persoon weet precies waar de krachtvelden van de vlieger zijn en zal de vlieger op de juiste manier vastpakken.
• Landt de vlieger NOOIT tussen groten groepen mensen.
• Ruim je spullen altijd zodanig op dat de vlieger niet meer alleen een eigen leven kan gaan leiden.
• Wind je lijnen direct op de stuurstok of klos. Waarom? Als jij jouw vlieger wel veilig met gewicht hebt weggelegd, maar iemand blijft in de lijnen hangen, dan kan dit de positie of het gewicht op de vlieger veranderen, waardoor deze wederom een eigen leven kan gaan leiden.
• Als het op de kant te druk is om te landen, landt de vlieger in het water. Waarom? In het water heb je de reacties van de vlieger nog onder controle, waardoor je altijd de vlieger kunt opruimen.

-Algemene tips-

• Noodsignaal voor hulp te roepen als je op het water bent: met beide armen boven je zwaaien.
• Houdt afstand van overige watersporters.
• Vliegers kunnen plotseling in kracht toenemen. Blijf daarom altijd het liefst onder aan de wind als je iemand wilt passeren. Vraag iemand om te helpen die verstand van vliegeren heeft.
• Zorg ervoor dat je de vlieger zelfstandig kan starten en landen.
• Het varen met een helm en extra drijfvermogen verhoogt je veiligheid.
• Surf nooit alleen zorg ervoor dat men altijd weet waar je bent.
• Als je gebruik maakt van een duikersmes zorg er dan voor dat je jezelf niet kunt verwonden. Er zijn inmiddels kitemessen verkrijgbaar zoals een autogordelmes waarbij je jezelf niet kan verwonden.
• Het verdiend aanbeveling om te vliegeren met 250-300 kg lijnen.
• Ga er vanuit dat een gecrashte vlieger onverwacht weer op kan stijgen.
• Zorg dat je bekend bent met hoe te handelen als je niet meer terug kan surfen maar moet zwemmen. Oefen dit, want het opruimen van lijnen in het water vergt gewoon oefening.
• Surf niet verder het water op dan je kunt zwemmen, ingeval dat je terug moet zwemmen.
• Controleer regelmatig je leach op sneetjes en breuken.
• Sla de lijnen nooit met wind om je handen/vingers.
• Ga nooit met aflandige wind het water op.
• Hou het weer goed in de gaten, bij een bui zit vaak veel wind.
• Indien je zelf niet goed genoeg acht om het water op te gaan zorg er dan voor dat je eerst de basis principes van het kitesurfen onder de knie krijgt of nog beter neem les bij een KNWV erkenden kite-surfschool.
• Gebruik van kevlar lijnen is een groot gevaar voor jezelf en derden.


              
         
Ook adverteren? Klik hier